Projekty

Opracowania:

 • Regulator PID - małe opracowanie dotyczące regulatora PID, z przykładami (Matlab, Simulink)
 • Symulator PID - symulator układu regulacji PID + szczypta teorii (JS),
 • Filtr Kalmana - implementacja filtru Kalmana + większa szczypta teorii (Octave/Matlab, JS, HTML5),
 • Problem n ciał - symulacja problemu n ciał oddziałujących grawitacyjnie (Octave/Matlab),
 • Całkowanie równań różniczkowych - porównanie prostych metod całkowania z odrobiną teorii (Octave/Matlab),
 • Transformacja PCA - krótki opis czym jest i gdzie transformacja PCA znajduje zastosowanie,

Projekty:

Unity:

 • JTris - klon klasycznego Tetrisa z małą modyfikacją,
 • New Tap Order 2 - prosta gra zręcznościowa nawiązująca do Flappy Bird i Doodle Jump,
 • 3D Blocks - Fit Me in - klasyczny Tetris przeniesiony w trzeci wymiar (Unity, C#),
 • Game of Life - implementacja automatu komórkowego w WinForms (C#) oraz Unity 3D (C#),
 • Tutoriale Unity 3D - lista wszystkich opublikowanych przeze mnie tutoriali dotyczących programowania w Unity 3D,
 • Unity - Delegaty i zdarzenia - krótkie wprowadzenie do używania delegatów i zdarzeń w grach tworzonych pod Unity.

Różne:

 • Składanie PC - krótki opis tego jak przebiegał proces składania mojego nowego/starego PC oraz problemów jakie napotkałem
 • Pierwszy game jam - krótka "relacja" i wrażenia z udziału w weekendowym GameJamie